MOLT IMPORTANT!!! Només podràs accedir al tràmit amb identificació per certificat digital, DNI electrònic o @Clave (Cl@ve PIN). Si encara no ho tens, informa’t aquí.

 

28/07/2022.

 

Si ets interí/na, t’interessa saber com serà el pròxim tràmit de tria de places. Per això, des de CCOO hem elaborat una guia perquè puguis consultar:

– unes recomanancions prèvies (Notes importants) a tenir en compte

– les diferents pantalles que trobaràs en el tràmit (enguany venen més explicades des del propi aplicatiu).

Altres informacions que convé tenir presents…

Recorda les dates dels TRÀMITS que hi ha pendents:

18 juliol – 31 agost: sol·licitud de especialitats afins (Per ampliar la informació, revisar annex 5 de la següent Resolució)

1 d’agost (14:01h) – 4 agost (08:59h): tria de places per interins (Quan estigui actiu, podràs accedir al tràmit fent clic aquí)

CONSELLabans de fer el tràmit del procés d’adjudicació de destinacions provisionals (tria de places de l’1 al 4 d’agost), consulta la Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions…per tenir presents certes informacions.

Nosaltres hem preparat un estracte del més destacable i referències per trobar la informació que et pot interessar…

ANNEX 1: Instruccions del procés d’adjudicació de destinacions provisionals(Des de la pàg. 3 – 9) En ell es troba:

– 1.Obligació de participar en el procés

– 2. Conseqüències de no participar en el procés

RECORDA!!! Els aspirants a funcionaris docents admesos i els exclosos només per no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana però que hagin […] que no participin en aquest procés quedaran en situació de no disponibles, i només podran participar a partir del primer procediment ordinari d’adjudicació de substitucions que s’adjudiqui en el segon trimestre, sempre que ho sol·licitin, d’acord amb la base específica setzena de l’annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 23 de desembre de 2021.

– 3. Instruccions per emplenar i formalitzar la sol·licitud de places

RECORDA!!! No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d’aigua «SENSE VALIDESA», perquè això indica que no s’han tramitat i presentat telemàticament.

– 4. Termini per presentar les sol·licituds

RECORDA!!! Tràmit d’interins: del 1 d’agost a les 14:01 hores fins al 4 d’agost a les 08:59 hores.

– 5. Places ofertes i places adjudicades

RECORDA!!! En aquest procés s’ofereixen places vacants, places per l’execució de programes temporals i també es poden oferir substitucions d’una durada prevista de tot el curs escolar. (MOLT IMPORTANT revisa la informació d’aquest apartat per tenir clar les implicacions de cada tipus de plaça).

– 6. Ordre d’adjudicació de les places

– 7. Llistes provisionals d’adjudicació de destinacions provisionals

RECORDA!!! Una vegada finalitzat el tràmit es publicarà una resolució amb la llista provisional d’adjudicacions i des del moment de la seva publicació, s’obrirà un termini de vint-i-quatre hores perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamació telemàtica (on no es podrà sol·licitar la modificació de les places seleccionades).

– 8. Llistes definitives de destinacions provisionals

     RECORDA!!! Es faran públiques a la pàgina web de la Conselleria el mateix dia en què es dictin.

– 9. Informació sobre Protecció de dades

A partir de la pàgina 9 es troba l’apartat D.DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS ASPIRANTS A FUNCIONARIS INTERINS DOCENTS amb la informació relacionada amb:

– 14.Normes específiques que marquen el procés de selecció de les places

RECORDA!!!

  • Obligatorietat de seleccionar totes les places disponibles
  • Els aspirants a funcionaris interins docents admesos en alguna especialitat o funció a la borsa d’aspirants per al curs 2022-2023 han de classificar totes les places a les quals poden optar indicant si són places corresponents a especialitats de difícil cobertura, places preferents per a l’adjudicació o places no preferents…[Revisar aquest punt per ampliar la informació]

– 15.Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals

– 16.Dictamen d’aptitud per a persones discapacitades

– 17.Adjudicació de places

– 18.Nomenament i presa de possessió

– 19.Cessament

– 19.bis. Renúncia justificada per a aspirants que ocupin mitges jornades

– 20. Adjudicació de places reservades a aspirants amb discapacitat

Annex 2: Instruccions del procés d’adjudicació de substitucions. (Des de la pàg.13 – 18) En ell es troba la informació relacionada amb:

– 1. Aspirants a funcionaris interins docents afectats

– 2. Places ofertes

RECORDA!!!

  • Vacant sobrevinguda: plaça que deixa de tenir titular o s’oferta amb posterioritat al 31 d’agost de 2022 per causes varies (consultar-ho a la resolució)
  • Substitució: plaça a cobrir de manera temporal com a conseqüència de l’absència temporal del titular de la plaça o de la persona que l’ocupa de forma provisional.
  • Places temporals [Consultar aquest apartat per ampliar la informació…]

– 3. Procediment d’oferiment i d’adjudicació de les places

RECORDA!!!

  • Procediment ordinari

–> Tràmit setmanal obert, en principi, abans de les 15h del divendres fins al dilluns a les 10h

–> Participació voluntària [Molt important!…revisar les bases dels apartats 3.1.3, 3.1.4, 3.1.8 i els dels altres subapartats]

  • Procediment urgent [Consultar la totalitat de l’apartat 3.3 per conèixer les característiques i implicacions d’aquest procediment…pàgina 15 i 16]
  • Procediments extraordinari

–> S’obri en moments en que queden sense cobrir places ofertes en el procediment ordinari o en l’urgent.

–> La Direcció General de Personal Docent es posa en contacte amb els aspirant disponibles en base a …[Molt important!…consultar les bases de tot l’apartat 3.2]

– 4.Ordre en l’oferiment de places

– 5. Nomenament i presa de possessió [Molt important!…revisar les bases d’aquest apartat]

– 6. Cessament [Molt important!…revisar les bases d’aquest apartat]

Annex 3: Instruccions per a la presa de possessió i cessament dels funcionaris interins (pàg. 19)

Annex 4: Relació de perfils considerats significatius per a la selecció de places dels funcionaris interins (pàg. 19 i 20)

Annex 5: Relació d’especialitats afins per al procediment extraordinari d’adjudicacions de places (pàg. 21)

Documentació associada
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad