Publicades les seus dels tribunals d’oposició

👉🏾 http://dogv.gva.es/datos/2021/04/28/pdf/2021_4377.pdf