Us informam que s’ha publicat a la web de la Direcció General la Resolució de dia 31 de març de 2022, per la qual es fa pública la llista, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021.

Clica aquí per veure les llistes…