Contra a lista provisoria o persoal interesado poderán formular por medios electrónicos e dirixido á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional as reclamacións que coide oportunas, no prazo máximo de 5 días hábiles (ata o 26 de abril incluído).

 

MÁIS INFORMACIÓN EN https://www.ccooensino.gal/informacion-ampliada.php?idNoti=2133