La Mesa Sectorial del 13 de setembre de 2022 ha tingut com a tema principal la Proposta de regulació de la fase de pràctiques dels cossos docents.

La resolució és bàsicament com la del curs passat ja que només s’ha modificat amb les propostes de millora que han aportat les comissions.

CANVIS SIGNIFICATIUS:

 • S’afeix l’annex per avaluar als PTSC i s’ha llevat una altre per considerar-lo innecesari.
 • Hi ha la possibilitat de reducció de la durada de les pràctiques per determinades situacions; s’ha redactat fent referència a la maternitat i els documents de permisos (mirar la normativa que regularà la fase de pràctiques).
 • Amb tantes places convocades, s’ha traslladat la constitució de la comissió que supervisa les pràctiques a l’octubre donat el volum de funcionaris en pràctiques a tutoritzar.
 • En el cas dels orientadors de centre, al no haver Funcionaris de Carrera del mateix cos al centre, assumirà la funció de tutoritzar l’inspector de zona.
 • S’han introduït petites modificacions en els annexos.
 • El portafoli passa a presentar-se en format digital perquè la direcció del centre la pugui penjar al Gestib.
 • A l’ANNEX 2 es parla encara dels estàndards d’aprenentatge perquè enguany conviuen les dues normatives.
 •  

CCOO demana:

 • Reduir la fase de pràctiques. La nostra proposta consisteix en que les pràctiques durin un trimestre escolar i si la valoració no és satisfactòria, allargar-ho un temps més. Per tal de dur-ho a terme d’aquesta manera, proposem fer la negociació de la normativa en juliol. D’aquesta manera en setembre, ja es pot constituir la 1a sessió de la Comissió de valoració per revisar la Resolució i iniciar la tutorització dels funcionaris en pràctiques.
 • Incloure la possibilitat de demanar un canvi de tutor en les pràctiques, en el cas que hi hagi una enemistat reconeguda entre la persona Funcionaria de Carrera i la persona Funcionaria en pràctiques.
 • Flexibilitzar el contingut de les pràctiques perquè no es vegin afectats per la implantació de les situacions d’aprenentatge i de la nova avaluació als cursos sensars. (Com que els funcionaris en pràctiques no poden triar els cursos que impartiran i encara no estan formats en aquests aspectes, que no suposi aquest fet un entrebanc per la superació de les pràctiques.

Com a resposta, ens expliquen que la fase de pràctiques fa referència a la tasca docent, per això hi ha una comissió de valora

ció, perquè hi hagi una certa flexibilització en aquesta situació de transició i es tingui present el fet que estem demanant.

En aquesta setmana es publicarà els documents que encara està pendents:

Resolució de la directora general de Personal Docent de setembre de 2022 per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents (BOIB)

Guia per al docent funcionari en pràctiques

Annex-1. Guia per a l’autoavaluació dels funcionaris docents

Annex-2. Guia per a l’autoavaluació dels funcionaris docents (orientació educativa) Ho podràs trobar al següent enllaç.

 

En el torn obert de paraula afegeixen els següents ACLARIMENTS:

 • Enguany han hagut 3 casos de no aptes en la fase de pràctique per no haver complit amb el requisit de realitzar la formació permanent de 20h. Per això ens demanen que remarquem la obligatorietat de realitzar una formació d’un mínim de 20h abans que es doni el dictamen d’apte o no apte.
 • Ja ha sortit el llistat de les persones que han demanat ajornar les pràctiques enguany.

I en relació al Concurs de Mèrits ens comenten el següent:

 • Processos d’estabilització: Ha de sortir previsisiblement per novembre un RD amb la modificació de l’FP (pas de A2 a A1) que afectarà a la normativa que regularà les oposicions. De moment la Conselleria ha actualitzat les places d’equips directius, discapacitat, places dessertes a les oposicions,…però encara no tenen acabada la relació de places. Continuen treballant per tenir-les publicades quant abans i així que les persones puguin saber a què es podrà optar.
 • Qui obtingui plaça, serà amb caràcter provisional (no serà la destinació definitiva); al concurs següent hi haurà moviment perquè al ser adjudicades eixes places de manera provisional, les podran demanar funcionaris de carrera amb més antiguitat que els adjudicats en el tràmit dels mèrits,i per aquest motiu, et pots quedar en expectativa fins que se t’adjudiqui una de manera definitiva.

Respecte a les altes temperatures:

 • S’està esperant una partida pressupostària de 4 mill. € que ha d’arribar per dur a terme el pla de xoc per climatitzar els centres.
 • Els centres que superen les temperatures límit es poden posar en contacte amb la Direcció General de Planificació i Centres per sol·licitar ventiladors.

 

Documentació associada
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad