RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomenen els nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l’ingrés i l’adquisició de noves especialitats a cossos docents, convocat per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre.

RESOLUCIÓ