Ja al DOGC les oposicions docents per estabilització

Ja han publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent.

El termini de presentació de la sol·licitud és des del 16 de gener fins al 10 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

El procediment selectiu s’inicia al mes de juny de 2023. La data d’inici s’ha de fer pública per resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics amb una antelació mínima de dos mesos al començament de les proves.

La unitat didàctica o situació d’aprenentatge que ha de tenir caràcter personal, ha de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant i tenir una extensió màxima de 15 pàgines, en format DIN-A4, d’un interlineat d’1,5, i amb un cos de lletra tipus Arial d’11 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d’identificació de la persona aspirant i el cos i l’especialitat pels quals es presenta. Tant la portada com la bibliografia no comptabilitzaran en els 15 fulls. En el cas d’utilitzar taules, el cos de la lletra de les taules podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

Els annexos, que no poden superar les 10 pàgines, estan formats per una mostra de material didàctic proposat en les unitats didàctiques o projectes com les activitats o instruments d’avaluació i els instruments organitzatius.

Les persones aspirants han de lliurar l’esmentada unitat didàctica o situació d’aprenentatge al tribunal en l’acte de presentació, qui la custodia fins que la persona aspirant sigui convocada per a la seva exposició i defensa.

En el moment de l’exposició i defensa, la persona aspirant pot fer servir un exemplar de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge, aportat per ella mateixa i un guió, que no excedeixi d’un full per les dues cares, o en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, en forma d’esquema, que li serveixi per ordenar la seva exposició i que, en qualsevol dels dos casos, s’ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-lo, el guió en paper. En el cas del guió en format digital, s’ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal. Així mateix, la persona aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú.

El dia i hora en què la persona aspirant sigui convocada per l’exposició i defensa de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge disposarà de 5 minuts per a la preparació de l’exposició que ha de desenvolupar davant del tribunal durant un temps màxim de quinze minuts. Per finalitzar, el tribunal planteja dubtes i demana aclariments a la persona aspirant en un temps màxim de cinc minuts.

Els criteris per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica o d’una situació d’aprenentatge estan especificats a l’annex 3.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad