A la web del Departament podeu trobar un seguit d’exemples de supòsits pràctics per les diferents especialitats del Cos de professors d’ensenyament secundari.