OPOSICIONS DOCENTS 2022

Resolució de 8 d’abril de 2022, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021.

Clica aquí per visualitzar-la…

Resolució de 8 d’abril de 2022, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021.

Clica aquí per visualitzar-la…

Clica aquí per accedir al tràmit d’al·legacions (obert de dia 11/04/2022 a dia 13/04/2022)