Avís important: data començament proves selectives!

Data de començament de la primera prova de la fase d’oposició: 22 de maig de 2021 a les 9.00 hores segons la CORRECCIÓ d’errades de la RESOLUCIÓ de 26 abril, en els llocs d’actuació publicats en l’annex de la RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2021.